هیأت مدیره

هیأت مدیره نمایندگی مرکزی ICOI در ایران

دکتر مجتبی سیدین از معاونین كنگره بين المللي ايمپلنتولوژيست هاي دهان (ICOI Vice – President ) و رئیس مرکز ایمپلنت های دهانی ایران است. وی ریاست هیأت مدیره نمایندگی مرکزی  ICOIدر ایران را بر عهده دارد.

اعضای هیأت مدیره نمایندگی مرکزی ICOI در ایران به شرح زیر است:

دکتر حسن شایسته                                                                         

دکتر غلامرضا غزنوی

دکتر حسن سازگارا       

دكتر كاظم مرشدي

دكتر احمد حسن آهنگري                                                                

دکتر محمدرضا  کریمی

دکتر مرتضی نشاندار                                                                     

دکتر علی حسنی

دکتر علی واله شیدا                                                                         

دکتر آرزو زراعتیان

آقای امير فلكه