اسامی شرکت کنندگان در کنگره خرداد 94

برای آگاهی از اسامی شرکت کنندگان اولین کنگره نماینده مرکزی ICOI در ایران، مورخ 22-20 خردادماه 1394 لطفاً روی عبارت دانلود اسامي شركت كنندگان در اولين كنگره نمايندگي مركزي ICOI در ايران کلیک کنید.

شايان ذكر است كه كليه شركت كنندگان در كنگره اخير ١٨ امتياز مربوط به برنامه هاي بازآموزي ICOI را دريافت نموده اند.

دانلود اسامی شرکت کنندگان در اولین کنگره نمایندگی مرکزی ICOI درایران