سی و چهارمین کنگره جهانی ICOI

 

 28 الی 31 اردیبهشت ماه 1395 پنجاه و ششمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران به همراه اولین کنگره ناحیه ای FDI (فدراسیون جهانی دندانپزشکی) و سی و چهارمین کنگره جهانی

ICOI در تهران و در محل مرکز همایش های بین المللی ایران و محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می شود.

 

کلمه اکسیدا EXCIDA که مخفف عبارت (Exhibition & Congress of Iranian Association ) است به عنوان برند تازه کنگره علمی و نمایشگاه سالیانه انجمن دندان‌پزشکی ایران معرفی شده است.
پس از برگزاری ۵۵ کنگره سالیانه توسط انجمن (جامعه) دندان‌پزشکی ایران، در سال ۹۵، پنجاه و ششمین دوره این کنگره برگزار خواهد شد. به همین دلیل این دوره از کنگره با عبارت اکسیدا ۵۶ (EXCIDA 56) شناخته می‌شود.